ހުޅުމާލޭ ފެރީޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހުރި ވިނަ ތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ!

ހުޅުމާލެ ފެރީޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހުރި ވިނަ ތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 13:21 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.


0% އުފާވި
0% ދެރަވި
0% ރުޅިއައި
0% މަޖާވި

މި ލިޔުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ކޮމެންޓު (0)