އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ގައި ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ފުއްޓަރު ސަރަޙައްދުގެ ދަނޑުތަކާވީ ދިމާލުގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެތަނުގައި މިވަގުތު ހުރި ޕީއެސްއެމް ގެ ނޫސްވެރިއަކު ބުނީ، މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 21:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ނޫސްވެރިޔާ އިތުރަށް ބުނީ މިހާދިސާ ހިނގީ ދަނޑު ގޮވާން ކުރުމަށް އެސަރަޙައްދު ސާފު ކުރުމަށްފަހު، ކުނިތައް އަންދާލަން ރޯކޮށްލި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..


0% އުފާވި
0% ދެރަވި
0% ރުޅިއައި
0% މަޖާވި

މި ލިޔުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ކޮމެންޓު (0)